• Địa chỉ: Quận 12: Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận
  • Hotline: 0868929781
  • Gmail: ghecattocthanhphat@gmail.com
  • Website: ghecattocthanhphat.com